SMC2021-知乎作业

本周计分任务:

访问知乎。提出一个问题,并回答另一个问题。请仔细考虑,认真作答。问有意义的问题,作高质量回答。在本文末尾留言,给出你提问和回答的两个网址(请注意是你的回答对应的网址,而不是别人首先提出问题的那个,否则找不到你的答案)。请在下周二前完成!大家来比比,看谁的提问被阅读最多,被点赞最多?

《SMC2021-知乎作业》上有17条评论

 1. 提问:https://www.zhihu.com/question/463532331
  回答:https://www.zhihu.com/answer/1926327328

 2. 提问:https://www.zhihu.com/question/287787036
  回答:https://www.zhihu.com/question/439002774/answer/1925520988

 3. 问题:http://www.zhihu.com/question/463694267
  回答:https://www.zhihu.com/question/27340195/answer/1927512626

 4. 回答:https://www.zhihu.com/answer/1927233520
  提问:https://www.zhihu.com/question/463476201

 5. 问题:https://www.zhihu.com/answer/1924887845
  回答:https://www.zhihu.com/question/462972154
  被吞麻了都

 6. 提问:http://www.zhihu.com/question/463449199
  回答:https://www.zhihu.com/question/462345321/answer/1925802116

评论已关闭。